Các bạn lưu ý chỉ mở khóa bàn phím thui còn chế độ bảo vệ thì ko làm được.
N 110i
N 2600
N1208,1209,1202...


Polly po-cket