HACK CALL KHÔNG PHẢI LÀ THỦ THUẬT GÌ CẢ MÀ NGƯỜI TA DÙNG 1 PHẦN MỀM ĐỂ GIẢM CƯỚC CUỘC GỌI THÔI.

HIỆN TẠI ADMIN CHƯA UPLOAD ĐƯỢC PHẦN MỀM NÀO CẢ.CÁC BẠN YÊN TÂM ADMIN SẼ UPLOAD TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT.
<< QUAY LẠI


Snack's 1967