80s toys - Atari. I still have
Riêng mạng viettel admin chỉ post lên 2 cách hack thui.
HACK GPRS
HACK I-MUSIC
CALL FREE
QUAY LẠI