Sau khi máy đã khóa mã bạn bấm "mở khóa" sau đó bấm "trở về" tiếp theo bạn giữ phím "mở khóa" khi nào xuất hiện "bấm *" thì bạn bấm "*".Thế là OK

Teya Salat