Sau khi máy khóa mã thì bạn bấm nút sang phải,tiếp theo là phím "c",và cuối cùng là phím trên cùng,khi đó nó sẽ báo bấm "*" thì bạn bấm "*".Nên nhớ là phải liên tục nha.
Sau khi máy khóa mã thì bạn bấm nút sang phải,tiếp theo là phím "c",và cuối cùng là phím trên cùng,khi đó nó sẽ báo bấm "*" thì bạn bấm "*".Nên nhớ là phải liên tục nha.
463


Ring ring